Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2013

invisibles
invisibles
3552 bf71
Reposted fromdisapproval disapproval viaowieczkini owieczkini
invisibles
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie- ci którzy pasują do twojego życia pojawią się sami i zostaną.
— Will Smith
Reposted fromhestjapa hestjapa viaowieczkini owieczkini
invisibles
0459 aeb8
Reposted frompusiek pusiek viaowieczkini owieczkini
invisibles
Czuję, że znów staję się sobą.
— Oliwia
Reposted frommefir mefir viaowieczkini owieczkini
invisibles

Tak dobrze czuję się, gdy jesteś obok, przy mnie.

— Pezet
invisibles
3696 b658
Reposted fromparamaribo paramaribo viaowieczkini owieczkini
invisibles
po co marnujesz mój czas?
masz trzy miliardy alternatyw
— solar/białas
Reposted fromawaken awaken viaowieczkini owieczkini
invisibles
Najbardziej zniszczyli mnie Ci, którzy powinni być podporą.
Reposted frommefir mefir viaowieczkini owieczkini
invisibles
Za dużo w nas dramatyzmu, przesady, przewrażliwienia, nadinterpretacji, powagi.
— 22.02.2012r.
Reposted fromblood-bank blood-bank viaowieczkini owieczkini
3159 9267 500
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking viajaerk jaerk
invisibles
Jeśli miła dziewczyna jest nadgorliwa, jej zachowanie mówi: „Nie mam wystarczająco dużo do zaoferowania, jestem do niczego”. Zołza przeciwnie, wysyła zupełnie inny komunikat: „Jestem kimś. Chcesz, bierz, nie chcesz, nie bierz”.
— Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?
Reposted fromwelovekate welovekate viaowieczkini owieczkini
invisibles
3411 68ba
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaowieczkini owieczkini
invisibles
invisibles
Nie ganiaj za ludźmi, bądź sobą, rób swoje i pracuj ciężko. Odpowiedni ludzie- ci którzy pasują do twojego życia pojawią się sami i zostaną.
— Will Smith
Reposted fromhestjapa hestjapa viaalmostlover almostlover
LOOK OF YOUNG
Reposted fromweheartit weheartit viaalmostlover almostlover
invisibles
8257 797e
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaalmostlover almostlover
invisibles
invisibles
1363 a790 500
Reposted fromamatore amatore viajaerk jaerk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl