Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2013

invisibles
8257 797e
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaweruskowa weruskowa
invisibles
9307 5018
Reposted fromfoina foina viaweruskowa weruskowa
invisibles
1882 e07f
"Now is good"
Reposted fromjulliett julliett viaweruskowa weruskowa
invisibles
4344 9d70
Reposted fromzapiski zapiski viaweruskowa weruskowa
invisibles
8341 b926
Reposted fromIriss Iriss viaweruskowa weruskowa
invisibles
3078 bf6f
invisibles
8301 8975
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaweruskowa weruskowa
invisibles
Boże ile bym dała,żeby te wakacje były wspaniałe,najwspanialsze..najlepiej całe z Tobą.
— najlepiej
invisibles
nawet, kurwa, nie wiesz, jak to wszystko boli
— bolało
Reposted fromastair astair viaweruskowa weruskowa
invisibles
po co marnujesz mój czas?
masz trzy miliardy alternatyw
— solar/białas
Reposted fromawaken awaken viaweruskowa weruskowa
invisibles
6566 eb55
Reposted fromdusix dusix viaweruskowa weruskowa
invisibles
Nie chce czuć nic, polej mi wódki, zapije pamięć i chuj z tym.
— Skor
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaweruskowa weruskowa
invisibles
Pragnę wzajemności. To wszystko.
Reposted fromtereseek tereseek viaweruskowa weruskowa
invisibles
Rozmowy nocą mają to do siebie, że są cholernie szczere. Nawet przypadkowe słowa nie są czymś przypadkowym. Papieros, balkon, morze gwiazd nad Tobą. I nie ma zmartwień, jest tylko ta rozmowa. O niczym. O wszystkim.O najważniejszym.
— brakowało mi tego, tak bardzo
Reposted fromsonaive sonaive viaweruskowa weruskowa
invisibles
7393 5901 500
Reposted fromAgga Agga vialulilaj lulilaj
<3 | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit vialulilaj lulilaj
invisibles
invisibles
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaweruskowa weruskowa
invisibles
Reposted fromrooo rooo viamelancolie melancolie
invisibles
3976 2ea0
Reposted fromcats cats viamelancolie melancolie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl